Asia odeszła

 

12.02.2014 r. odeszła od nas Joanna Latek, uczennica kl. III E

 

Asiu, jesteś z nami … . Pamiętamy.

 

 

Katarzynki dla Anastazji

Katarzynki dla Anastazji

Katarzynki dla Anastazji

 

Mamy Niepodległą!

Mamy Niepodległą!  Święto Niepodległości w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Gimnazjaliści - głosujcie !!!

Przypominamy, że uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach internetowych. Wasze głosy są niezbędne, aby uzyskać dobry wynik. Dlatego głosujcie codziennie na naszą gazetę Brudnopis - www.juniormedia.pl/redakcje/panel/brudnopis  .

Liczymy na Was

Ps. Brawo Brudnopis !!! Kolejne numery szkolnej gazetki internetowej prowadzonej przez młodych dziennikarzy pod opieką p.Agnieszki Karabin zostają nagradzane przez dziennikarzy Polska Presse. Sredecznie gratulujemy !!!

 

Kolejny sukces "Brudnopisu"

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkolna gazetka internetowa "Brudnopis" kolejny raz (już 16-ty!) zwyciężyła w konkursie organizowanym przez Grupę Wydawniczą Polskapresse (wydawcę m.in. Dziennika Bałtyckiego). Bardzo serdecznie gratulujemy redaktorom: Oli Mikołajczak, Julii Mikołajczak, Natalii Hoffmann, Adzie Piotrowskiej, Oliwii Pławskiej, Sebastianowi Mateńce oraz Pani Agnieszce Karabin - która wymyśliła i redaguje "Brudnopis".

Zdrowy Kęs Sztuki

Szanowni Państwo!
Od roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu wdrażany jest program promujący zdrowy styl życia pt. „Zdrowy Kęs Sztuki”
Celem tych działań jest kształtowanie w młodzieży nawyków, zgodnych z zasadami piramidy zdrowego stylu życia tj. racjonalnego odżywiania oraz aktywności fizycznej.
Nasi uczniowie mają szansę skorzystać z różnorodnej oferty zajęć. Do proponowanych form pozalekcyjnych należą:
 Zajęcia artystyczne o tematyce promującej zdrowy styl życia.

Gdzie się podziały tamte podwórka niezapomniane

Szanowni Państwo
„Gdzie się podziały tamte podwórka niezapomniane” …to hasło proponowanej akcji, jaką chciałabym przeprowadzić w ramach programu „Zdrowy Kęs Sztuki”

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o „odkurzenie” fotografii utrwalających często zapomniane formy spędzania wolnego czasu, zabawy podwórkowe itp.

Rekord Guinnessa w Gimnazjum

Rekord Guinnessa w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu w jednoczesnym czytaniu wiersza Juliana Tuwima - LOKOMOTYWA

Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZYJĘTY DO REALIZACJI

W GIMNAZJUM im. Jana Pawła II

W DZIERZGONIU

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Równy start w przyszłość

lt.
02

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ucznia/uczennicy w projekcie WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Posted By admin czytaj dalej

Strony

Subscribe to Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu RSS