ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZAJĘCIA DODATKOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

N-l
Dni i godziny Rodzaj zajęć
1.B.Torhan
Czw: 8.00–8.45, 8.55-9.40 oraz Wt:14.30-15.15 KL I,II,III - Zaj.wyr. Matematyka
Pt: 13.30 –14.25 Kl II - Zaj.rozwijające
Pt: 8.55-9.40 SW Zkk/Przyg. do egz.
2.K.Pałka
Pt – 18.19.30 Cantate Domino - Religia/muzyka
Wt: 14.25-15.15 (wg potrzeb) - Przyg.do konkursów
3.D.Browarczyk
Pon: 12.45-13.30 Kl III a , dys - Wyr.braków
Pt: 11.30-12.30 wolontariat - Zaj.rozwijające
4.M.Browarczyk
Czw: 13.40- 14.25 Kl I, II , III - Ucz.zdolni/wyr.braków
Pt – 8.55-9.40 I d Zkk
5.K.Burdyńska
Czw:7.10 – 7.55 III C , III A - Przyg.do egz. WOS
Wt: 8.00-8.45 KB - Zkk/ wyr.braków
Wt: 7.10-8.00 konsul.wg potrzeb - Wyr.braków
6.A.Karabin
Pon: 8.55-9.40 – I C - Zkk
Śr/czw: 12.45-13.30 – I B Zkk
7.E.Łączna-Wansowicz
Pt: 13.40 -14.25 III C, D - Zaj. rozwijające/dla zdolnych
Śr: 11.45 -12.30 WJ - Zaj.wyr.
8.K.Pawlak
Pt: 10.35-11.30 II A* + KB - Zkk
Pt – 14.30 – 15.15 Kl I , II , III ( co 2 tydzień ) - Przyg. do egz.
9.R.Peć
Pon: 7.10 – 7.55 III D - Przyg. do egzaminu
Czw: 14.30 – 15.15 III C - Przyg. do egzaminu
10.A.Badziąg
Pt: 8.55-9.40 II C - Wyr.braków
Pt: 13.40-14.25 III A - Przyg. do egzaminu
11.K.Zajkowska
Pon: 8.00–8.45 Kl II e - Zaj.wyrównawcze-j.ang
Wt: 8.00 – 8.45 Kl II e Zaj. wyrównawcze-j.ang
12.L. Sinacka - Dziewulska
Śr/Czw – 14.30-15.15 Kl I- III, M.S.- Zaj.dla ucz. zdol.-j.niem
Pt – 14.25 – 15.15 Kl I- III A.G.,M.M. - Przyg. do egz.-j.niem
Kl I – III ( w zależ. od potrzeb) - Zaj.wyr.
13.M.Panas
Wt: 7.00.-7.45 III F - Przyg. do egz.matemat
Śr: 7.00-7.45 III C - Przyg.do egz.matemat
14.M.Błażejewska
Czw- 12.45-13.30 I A* - Zaj. wyrównawcze
Pon- 7.10-7-55 III A* - Przyg. do egzaminu
15.M.Piwko
Śr:7.10-7.55 Kl III d, e - Przyg. do egzaminu
Wt:8.00-8-45,Kl IIe,d - Mat. – wyr.braków
Śr:8.00-8-45 Kl II b - Mat. – wyr.braków
Wt,czw.( wg potrzeb) - Zaj. rozwijające
16.E.Sitek
Pt: 13.40-14.25 Kl II , III e, f - wyr.braków/hist/WOS
Wt:13.40-14.25 Kl III e, f - przyg. go egz.
17.G.Antonowicz
Pon: 13.40-14.25 DSZ + Kl I , II , III -( według potrzeb) - Hist – wyr.braków
Wt: Kl I , II , III ( PM, JR, WG, DSZ, SN ) - Edb – wyr. braków
18.W.Jędrzejak
Pt: 8.00-8.45 KL I D ( inne klasy wg potrzeb - )Geog – wyr.braków
Pon-13.40-14.25 Kl III A ( inne klasy wg potrzeb ) - Przyg. do egz./Koło geograficzne
19.G.Cichowski
Pon: 7.05-7.50 Kl I , II , III - Zaj. rozwijające
Wt: 7.05.7.50 Kl I , II , III - (kawiarenka internet.)
20.S.Szpejewski
Pon: 14.30-16.00 Koło szachowe/infor/Zaj. rozwijające
21.M.Malinowska
Pon:13.40-14.25 Kl I , II , III - Zaj.wyr./Konsultacje biologia
Czw: 7.00-7.45 Kl II - IPrzyg. do egzaminu
Kino,teatr/opieka wg potrzeb
22.A.Piotrowska
Pon: 7.10-7.55 Kl I, II , III - Zaj.dla ucz.zdolnych chemia
Czw-7.10.-7.55 Kl I , II , III - Zaj.dla ucz.zdolnych
Wt:7.10-7.55 Kl I, II, III - Chem.-wyr. braków
Kino,teatr/opieka wg potrzeb
23.G.Peć
Pon:7.10-7.55 Kl III C, D - Dla ucz.zdol./Zaj. rozw
Wt: 7.10-7.55 Kl I, II, III - Wyr.braków
Śr:7.10-7.55 Kl III -.Przyg.do egz.
24.W.Szewczun
Pon:15.30-16.00 Kl I, II, III
Wt:15.30 – 16.00 Kl I , II , III Zaj.artystyczne dla ucz. zdol./przyg.do konkur.
25.I.Koziara
Pon- 16.30-18.00 Kl I , II , III Zaj.sportowe
26.J.Wilczak
Pon-16.00-17.00 Kl I , II , II - IZaj. fitness i siłownia
Śr- 16.00-17.00 Kl I , II , III – Zaj. fitness i siłownia zajęcia w Centrum Sportowym
27.K.Jaciw
Śr:16.30-18.00 Kl I , II , III Zaj.sportowe
28.R.Karabin
Pt: 17.30-19.00 Kl I , II , III Siatkówka- chłopcy
29.I.Sikora
Śr: 8.00-8.45 III A - Zaj.wyrównawcze
Czw: 13.40-14.25 III A Zaj.wyrównawcze
30.K.Wiśniewska
Wt:7.10-7.55 Kl I , II , II - IJ.ros.-zaj.dla ucz.zdolnych
Czw- 8.00-8.45 TJ - Zkk
Kino,teatr/opieka wg potrzeb
31.B. Tałaj
Wt:9.50-10.35 TJ , KB - Zkk
Czw: 8.55-9.40 NS - Zkk
32.A.Pielak
Śr- 15.00-16.00 Kl I , II , III - Opieka na RSU Doradztwo zawodowe
33.J.Zielińska
Pt: 8.00-8.45 II E dys - Zkk
Wt: 13.40-14.25 II e dys - Zkk
Pt:13.40 -14.25 III F - Zkk
34.E. Błędzka - Gorzeja
Śr:godz. 14.30-16.00 Kl I , II , III Koalicja Bibliotek co 2 tygodnie, Zaj.rozwijające w DOK-u
Wt:14.25-15-15 Kl I , II , III - koło teatralne