Wyróżnienie w 13 Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim "Dziennikarstwo obywatelskie"

Wrażliwość gimnazjalistów
Wyróżnienie w 13. Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Dziennikarstwo obywatelskie”.

 1 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie jury 13. Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarskiego „Dziennikarstwo obywatelskie”. Na konkurs nadesłano 56 prac z województwa pomorskiego w tym 2 prace gimnazjalistek z Dzierzgonia. Jury w kategorii artykuł postanowiło nagrodzić dwie prace:
                                     GIMNAZJUM, kategoria ARTYKUŁ:
1 nagroda  Natalia Kubik - godło Natik 197,
II Podstawowo - Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku,
za tekst Ludzie, którzy mieszkają w pracy
wyróżnienie  Magdalena Kraśniewska - godło Melody,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu,
za tekst: „Czy już wiesz? Pasjonatka”.

Prace konkursowe musiały dotyczyć aktualnej problematyki społecznej, politycznej, kulturalnej; miały być związane z bliskim otoczeniem uczestników konkursu oraz będące efektem osobistego kontaktu z rozmówcą i bazujące na własnych doświadczeniach , refleksjach młodzieży oraz poparte faktami.
Artykuł Magdy opowiada o tworzeniu chóru na terenie Dzierzgonia przez p. B. Belcarz  i koncercie w dzierzgońskim Sanktuarium.
Artykuł drugiej uczestniczki, Darii Brodzińskiej dotyczy akcji profilaktycznej prowadzonej przez młodzież gimnazjum w towarzystwie policji na drodze przed szkołą „Stop, wariatom drogowym”.
Dziękuję uczestniczkom za zaangażowanie i wrażliwość społeczną. Wbrew wielu opiniom- młodym ludziom nie jest wszystko jedno.
Gratulacje dla Magdy Kraśniewskiej za wyróżnienie.
                                                       Opiekun: Agnieszka Karabin