WYRÓŻNIENIE MATEUSZA SITKA

WYRÓŻNIENIE

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM

Mijający rok szkolny obfitował w konkursy wiedzy chemicznej, do których licznie przystępowali drugo i trzecioklasiści Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu zdobywając w nich zadawalające wyniki. Do czołówki uczniów odnoszących znamienne sukcesy należy Mateusz Sitek (kl. III c).

Ostatni chemiczny test konkursowy, który odbył się 06.04.br. rozwiązywali trzecioklasiści naszej szkoły przystępując do Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego EDI. Uczniowie zmierzyli się z 30 zadaniami, do których podane były cztery warianty odpowiedzi, w tym jeden prawidłowy. Każda z odpowiedzi była punktowana (1 pkt. – poprawna odp., 0 pkt. – brak odp., -1 pkt. - błędna odp.), co nie jest typowe i niesie niebezpieczeństwo uzyskania punktów ujemnych w przypadku nieprawidłowych wyborów.

Mateusz Sitek świetnie poradził sobie z tą niedogodnością i z wynikiem 52/60 pkt. uzyskał IX miejsce, a tym samym wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ,,Panda 2017”. W dziedzinie chemii to już drugie wyróżnienie Mateusza obok zaszczytnego tytułu laureata w konkursie krajowym i tytułu finalisty w kuratoryjnym konkursie wojewódzkim.

Do sukcesów odniesionych przez naszego gimnazjalistę należy też wiele zaszczytnych tytułów w olimpiadach przedmiotowych z innych dziedzin.

Dziękujemy Mateuszowi za godne reprezentowanie naszej szkoły, serdecznie gratulujemy wszystkich osiągnięć i życzymy kolejnych… już w nowej szkole!!!

Agnieszka Piotrowska