Sukces naszej gimnazjalistki Ani Lipskiej

Kolejny sukces Anny Lipskiej!!!

Rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin nauki (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, historia i wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka i fizyka), wspieranie uczniów zdolnych oraz wyłanianie talentów – to cele, które przyświecają organizowanej od 12 lat Megaolimpiadzie Wiedzy skierowanej do uczniów trzecich klas gimnazjum. Organizatorem konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” w Gdańsku, a patronat nad nim obejmuje Pomorskie Kuratorium Oświaty i ,,Gazeta Wyborcza”.

22.02.2017r. uczennica naszej szkoły – Anna Lipska – przystąpiła do konkursu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu chemii. W gronie 59 uczestników przybyłych z różnych szkół i rejonów województwa pomorskiego (m.in. Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Puck, Sztutowo, Kowale, Bolszewo, Cedry Małe) Ania zmierzyła się z testem złożonym z pytań zamkniętych i otwartych (rachunkowych), których tematyka obejmowała treści podstawy programowej gimnazjum z elementami wybiegającymi poza zakres materiału realizowanego na lekcjach na tym etapie nauki.

Po raz kolejny uczennica klasy III d Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu udowodniła, że zestawy zadań z chemii są dla niej wyzwaniem prowadzącym na podium!

Tym razem test konkursowy zapewnił Ani II miejsce i tytuł laureata!!! Zwycięskie miano ,,Olimpijczyka” daje naszej gimnazjalistce możliwość bezpłatnej nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym ,,Lingwista” w Gdańsku.

Aniu,

jesteśmy z Ciebie dumni!!!

Dziękujemy, że godnie i z sukcesami reprezentujesz naszą szkołę w rejonie, województwie i kraju.

Życzymy Ci kolejnych zwycięskich laurów!!!