Koniec roku 2018-2019 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

klasy 3