INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów do współpracy ze szkołą. Chętnie przyjmiemy pomoc w przygotowywaniu uroczystości odbywających się w naszym gimnazjum. Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękujemy.

 

Spotkania z wychowawcami klas (wywiadówki):

15 września 2016

08 listopada 2016

12 stycznia 2017

23 marca 2017

11 maja 2017

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów (w tym informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną): 08 grudnia 2016, 11 maja 2017

I semestr: 01.09.2016 – 13.01.2017.

Wystawianie ocen do 09.01.2017.

Przerwa świąteczna  23.12.2016 – 02.01.2017

Ferie zimowe 16.01-.29.01.2017.

II semestr : od 30.01 - 23.06.2017.

Przerwa świąteczna 13.04-18.04.2017.

Wystawianie ocen do 09 - 11.06.2017.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  dnia 11.05.2017.

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 14.10.2016, 31.10.2016, 02.11.2016, 02.01.2017, 06.01.2017 , 19-20-21.04.2017 (dla klas I i II) egzamin gimnazjalny klas III,  02.05.2017,

15 -16.06.2017.

Pedagog szkolny:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godz.

8.55 – 12.30

8.55 – 13.30

8.00 – 12.30

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

 

Pielęgniarka: dyżur we wtorki i czwartki od 8.00 do 14.00.

Doradca zawodowy: środa godz. 15.00 – 16.00

Świetlica jest  obowiązkowa podczas zastępstw i dla uczniów dojeżdżających

Zasady usprawiedliwiania nieobecności (dotyczy zajęć szkolnych, również świetlicy)

Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zwolnienie lekarskie albo pisemna lub osobista informacja rodziców/ opiekunów. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu 5 dni od powrotu ucznia do szkoły, po tym czasie nieobecności będą traktowane jako nieusprawiedliwione.

Uczniowie zobowiązani są do posiadania zeszytu do korespondencji, który służy do kontaktów z wychowawcą, wpisywania zwolnień i usprawiedliwień oraz innych ważnych informacji