Dyrekcja

Logo Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

Dyrektor - mgr Katarzyna Przybysz

Z-ca dyrektora - mgr Karina Pałka